Uitslag onderzoek elektrisch rijden

Door Yero op maandag 16 april 2018 09:15 - Reacties (26)
Categorieën: Auto's, Technologie, Views: 4.624

Een tijdje terug vroeg ik in een Tweakblog (maar ook op GoT, in Facebook-groepen, LinkedIn en andere sites) naar de meningen over elektrische auto's. Daarvoor had ik twee verschillende vragenlijsten gemaakt: één voor mensen die nu al elektrisch rijden en één voor mensen die in een brandstofauto rijden.

Ik had beloofd de resultaten te delen en dat doe ik bij deze. Het meest interessant vind ik de onderlinge verschillen tussen de twee groepen. Hoewel de groep brandstofrijders elektrische auto's als overwegend positief leek te zien, was het contract met bezitters van elektrische auto's groot., vooral wat betreft de veronderstelde voor- en nadelen. Hieronder zie je een overzicht van een selectie van vragen, een samenvatting van de meest opvallende resultaten en de ruwe antwoorden zelf.

http://elektrischeauto.nu/wp-content/uploads/2018/04/ev-onderzoek-uitgeverij-sycorax-1.png

Wie elektrisch rijdt, wil nooit meer terug naar diesel of benzine. Dat is de conclusie van een onderzoek onder bezitters van een elektrische auto (EV). Maar liefst 86% stelt nooit meer anders te willen. Als grootste pluspunten noemen ze het rijgedrag, minder kosten voor onderhoud en het rijden zelf en het milieu.

Mensen die nu in een diesel-, benzine- of hybride-auto rijden lijken in eerste instantie minder overtuigd, zo blijkt uit de cijfers. Toch zegt maar liefst 62% van de respondenten dat zij overwegen om binnen nu en vijf jaar elektrisch te gaan rijden en 41% daarvan denkt dat zelfs binnen twee jaar te doen. 38% ziet er voorlopig nog niets in.

Verder zijn er opvallende verschillen tussen de twee verschillende groepen autobezitters; auto’s met een verbrandingsmotor en 100% elektrische auto’s. Van de mensen die nog niet elektrisch rijden, maakt 54% zich zorgen maakt of je wel voldoende kilometers kunt maken. Van de mensen met een electrische auto’s is deze vrees gedaald tot 28%. Dit verschil zien we ook terug bij zorgen over levensduur van de accu: Van de mensen zonder EV maakt 26% zich er druk over, tegenover slechts 5% van de mensen die er daadwerkelijk in rijden.

‘Fossiele rijders’ lijken over het algemeen positief te staan tegenover elektrisch rijden, maar EV-rijders zijn aanmerkelijk enthousiaster over de veronderstelde voordelen. Zoals het rijgedrag (49% vs 94%), milieubewustzijn (65% vs 93%), geen motorlawaai (59% vs 92%), altijd met een volle ‘tank’ van huis vertrekken (41% vs 81%) en minder kosten voor onderhoud (68% vs 83%).

Uit de cijfers blijkt dat Nederlanders vrij positief staan ten opzichte van elektrische auto’s. Van de rijders van een auto met verbrandingsmotor overweegt een aanzienlijk deel de komende jaren de overstap te maken, hoewel men opziet tegen de relatief hoge aanschafprijs (71%) en de actieradius (54%). Ook vindt bijna de helft (48%) dat er momenteel nog te weinig interessante modellen zijn en zegt 36% zich zorgen te maken om de oplaadmogelijkheden, omdat dit thuis niet kan.

Onder EV-rijders is de tevredenheid over de elektrisch rijden uitermate hoog: maar liefst 86% zegt niet meer terug te willen (13% misschien, 1,6% overweegt dit wel). Het bevestigt vooral de verschillen in beleving van de veronderstelde voor- en nadelen van de ‘fossiele rijders’, ten opzichte van de praktijkervaring van de elektrische rijders (die veel positiever zijn).

Maar EV-rijders benoemen ook nadelen, zoals laadplekken die bezet zijn door een auto zonder aangesloten stekker (of een andere EV). In een volgende elektrische auto willen zij het liefst een grotere actieradius, meer autonome/zelfrijdende functies, een mogelijkheid voor een trekhaak en/of dakkoffer, sneller kunnen laden en meer ruimte.

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens het schrijven van het boek ‘De Doorbraak van de Elektrische auto’ (ISBN 9789492404138). Hierin wordt zowel de theorie als de praktijk van elektrisch rijden besproken, inclusief praktische hoofdstukken over laden, omgaan met het accubereik en op vakantie gaan met een EV. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de transitie van fossielen brandstoffen naar duurzame energie en worden complexe zaken als de levensduur van een accu besproken, evenals alternatieven zoals waterstof en de milieuvriendelijkheid van EV’s ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor. Vanaf 19 april ligt het boek ‘de Doorbraak van de Elektrische auto’ in de boekhandel.

De vragenlijsten zijn beantwoord door ruim 800 respondenten (waaronder 612 brandstofrijders en 194 ev-rijders)

Andere opvallende uitspraken/resultaten:
  • Van de EV-rijders heeft 48% zonnepanelen en is nog eens 17% van plan deze nog dit jaar aan te schaffen.
  • Van de fossiele rijders denkt 60,4% dat in 2030 de meerderheid van de auto’s elektrisch is (18% oneens)
  • 77% van de fossiele rijders denken dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens en moet worden tegengegaan (10% oneens)
  • 67% van de EV-rijders rijdt dagelijks minder dan 100km. Daar staat tegenover dat 93% van de fossiele rijders minimaal 200 tot 450km of meer willen kunnen rijden.
  • 61% van de fossiele rijders wil dat de overheid elektrische auto’s financieel stimuleren en 54% vindt dat Nederland voorop zou moeten lopen met EV’s.
  • 51% van de EV-rijders vindt het een slechte zaak dat de bijtelling vanaf 2019 wordt versoberd (zakelijke EV-rijders moeten dan boven de € 50.000 22% bijtelling betalen, net zoals bij fossiele auto’s) en is bang dat dit de adoptie van EV’s niet ten goede komt.
[i]
De doorbraak van de elektrische auto - theorie en praktijk van elektrisch rijden
ISBN 9789492404138 - Uitgeverij Sycorax
https://lees.nl/boek/de-doorbraak-van-de-elektrische-auto-theorie-en-praktijk-van-elektrisch-rijden/
http://elektrischeauto.nu/wp-content/uploads/2018/04/elektrische-autos-600px.jpg

Ruwe resultaten brandstof rijders
Resultaten onder brandstof rijders (die nog geen EV hebben)

Interesse in elektrisch rijden?
61,9% overweegt binnen nu en vijf jaar elektrisch te gaan rijden
- 19,7% denkt al binnen twee jaar elektrisch te gaan rijden
- 6,7% denkt dat al dit jaar te gaan doen
38% heeft geen interesse om binnen vijf jaar elektrisch te rijden
2,4% zegt nooit elektrisch te willen rijden

Zakelijk of particulier?
55,6% zegt als particulier elektrisch te willen rijden
41,6% zegt zakelijk elektrisch te willen rijden

Wat voor auto rijdt u nu? (meerdere antwoorden mogelijk)
55,5% benzine
37,7% diesel
14,6% hybride (5,9% plug-in hybride)
4,5% gas/lpg

Wat houdt je tegen? (meerdere antwoorden mogelijk)
70,9% aanschafprijs
54% actieradius
47,5% beperkt aantal interessante modellen
36,2% geen mogelijkheid om thuis te laden
26% levensduur van de accu (49,5% maakt zich daar niet druk over)

Welke voordelen zie je? (meerdere antwoorden mogelijk)
61% elektriciteit is veel goedkoper dan fossiele brandstof
65% beter voor het milieu
41% nooit meer tanken
49,3% gebruiksgemak (one-pedal-driving/automatisch remmen bij gas loslaten, regeneratie, nooit meer de hellingproef)
61,% snelle acceleratie
58,9% geen motorlawaai
68% minder kosten voor onderhoud


Stellingen (eens)
22,7% elektrische auto is minstens zo vervuilend (55,7% oneens)
16,8% ik wil motorgeluid horen en handmatig schakelen (70,4% oneens)
20,9% elektrische auto’s zijn lelijk (59% oneens)
60,4% in 2030 is meerderheid van de auto’s elektrisch (18% oneens)
76,5% Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens en moet tegengegaan worden (9,9% oneens)
72,5% Om minder CO2 uit te stoten is het noodzakelijk dat auto's op fossiele brandstoffen vroeg of laat uitgefaseerd worden (17,3% oneens)
32,5% Fossiele brandstoffen (olie/benzine/diesel/gas) zullen deze eeuw opraken (37,3% oneens, 30,3% neutraal)
34% Het volledig vol laden van een elektrische auto duurt minimaal drie uur (37,9% oneens)
53,6% Nederland/België zou voorop moeten lopen met elektrische auto's (25,5% oneens)

Hoeveel km wilt u minimaal kunnen rijden
200-300km (24%)
300-450km (38%)
>450km (31%)
Overig (7%)

Wat zou de overheid moeten doen om elektrisch rijden te stimuleren?
Financiële stimulans/subsidie (60,9%)
Meer laadpalen (58,5%)
Niets (16,3%)
Benzine/diesel-auto’s duurder maken (9,5%)
Accijns op brandstof verhogen (11,4%)
Gratis parkeren (19,4%)

Meest interessante EV’s (meerdere opties mogelijk)
Tesla Model 3 (55%)
Tesla Model S (38,4%)
Volkswagen e-Golf (31,8%)
Nissan Leaf (30%)
Hyundai Ionic / Kia Niro (28%)
Tesla Model X (21%)
Opel Ampera-E (18%)
BMW i3 (13%)
Renault Zoe (12%)

Ruwe resultaten EV-rijders
Reacties van mensen die al elektrisch rijden

Welke EV rijdt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Tesla Model S (35%)
Renault Zoe (17%)
Nissan Leaf (14%)
Tesla Model X (9%)
Hyundai Ionic (7%)
Volkswagen e-Golf (7%)
BMW i3 (4%)
IMIEV (4%)

Wat bevalt er het meest (meest genoemd)
Comfort
Rijgedrag
Stilte

Wat valt er tegen?
Actieradius (vooral in de winter)
Softwareproblemen/-storingen
Kapotte of niet-werkende laadpalen
Niet-EV’s die laadpalen bezet houden
Geen 3 fase-laden (en daardoor een langere laadtijd)

Wat zou u in de volgende auto anders willen?
Grotere actieradius
Meer autonome/zelfrijdende functies
Mogelijkheid voor een trekhaak en/of dakkoffer
Sneller kunnen laden
Meer ruimte

Zakelijk of particulier aangeschaft? (zakelijk 68%, particulier 30%)
Zakelijk kooplease (38%)
Zakelijk koop (30%)
Particulier koop (25%)
Particulier private-lease (5%)
Zowel zakelijk als particulier (3%)

Denkt u dat u ooit weer zult overstappen naar een fossiele auto?
Nee (86%)
Misschien (13%)
Ja (1,6%)

Wat ervaar je als een probleem? (meerdere antwoorden mogelijk)
54,7% aanschafprijs
40% energieprijs bij publieke laadpalen
32% beperkt aantal interessante modellen28,4% actieradius
4,8% levensduur van de accu
7,5% bagageruimte
11% geen mogelijkheid om thuis te laden
11% geen of beperkte mogelijkheid om op het werk of onderweg te laden

Welke voordelen heeft een EV wat u betreft? (vergelijken in tabel met andere onderzoek)
94% beter rijgedrag
93% beter voor het milieu
92% geen motorlawaai
81% nooit meer tanken
83% minder kosten voor onderhoud
82% elektriciteit is veel goedkoper dan fossiele brandstof
81% snelle acceleratie

Hoeveel km rijdt u gemiddeld dagelijks met uw EV?
Minder dan 50km (22%)
50-100km (45%) - inclusief 50km (67%)
100-200km (27%)
Meer dan 200km (7%)

Welke problemen ervaart u met laden? (meerdere antwoorden mogelijk)
47% laadplek die bezet is door andere auto (zonder aangesloten stekker)
35% langzame laadsnelheid
32% laadplek die al bezit is door een andere EV
22% laadpaal die niet werkt
21% geen laadpaal in de buurt
8% geen laadpaal bij huis kunnen plaatsen

Heeft u thuis een laadplek?
75% ja
8% vlakbij huis, in de straat (eigen kabel)
7% publieke laadpaal in de straat
4% publieke laadpaal in de buurt
4% geen laadpaal in de buurt


Heeft u op het werk een optie om te laden?
63% ja (maar 17% stelt dat er te weinig laadplekken zijn)
37% nee (maar 5% geeft aan dat dit binnenkort wel kan)

Wat zou de overheid moeten doen om elektrisch rijden te stimuleren
56% meer subsidie
49% meer laadpalen
43% accijns op brandstof verhogen
33% fossiele auto’s duurder maken
5% niets

Vanaf 2019 wordt de bijtelling van een EV boven de 50.000 gelijk belast als een fossiele auto (22% bijtelling). Wat vindt u hiervan?
51% dat zal de adoptie van elektrisch rijden niet ten goede komen
20% terecht, want nu rijden mensen in te dure auto’s
12% geen mening
17% overig

Heeft u zonnepanelen?
48% ja
35% nee
17% nee, maar later dit jaar wel

Volgende: Boek over elektrische auto's 02-'18 Boek over elektrische auto's

Reacties


Door Tweakers user MadMarky, maandag 16 april 2018 13:50

Om terug te komen op de kern van de cijfers: er worden natuurlijk appels met peren vergeleken en er zitten een paar gigantische inkoppers bij de cijfers.
  • Natuurlijk zijn mensen die op dit moment al een EV rijden positiever over een EV dan mensen die het niet doen, anders reden ze er geen
  • Natuurlijk vinden mensen die op dit moment al een EV rijden de hogere aanschafprijs minder een probleem dan mensen die het niet doen, anders reden ze er geen
En ga zo maar door. Ik heb het idee dat de tendens van het onderzoek is dat mensen die een ICE auto rijden worden afgeschilderd als onwetend over EV's, met een sterke boventoon van "zie je wel, mensen zijn er best tevreden over!".
Je moet niet vergeten dat een hele belangrijke factor voor het rijden van een EV is of mensen het zich financieel kunnen permitteren of niet. Je hebt immers een redelijk riante leaseregeling of redelijk wat spaarcentjes nodig voordat je ermee kunt rijden.

Door Tweakers user Jeroenneman, maandag 16 april 2018 14:23

De meeste resultaten zijn inderdaad nogal inkoppertjes.

Mijn grootste zorgen zijn de range, de kosten en de laadpaal die niet voor de deur kan.

Als je natuurlijk al een EV rijdt, dan heb je al die punten al aangepast. Maar zelfs een redelijke normale eGolf redt maar 300km op een volle accu. Dat betekent iedere dag aan de lader voor mij. Dan moet ik net geluk hebben dat een klant een laadpaal heeft staan, en dan komen de kosten voor een eigen laadpaal in de straat er nog bij.

Door Tweakers user Yero, maandag 16 april 2018 14:35

@MadMarky Jammer dat je wat negatief ziet. De cijfers zijn de cijfers - gebaseerd op wat mensen ingevuld hebben. Ik heb uiteraard pas achteraf bekeken wat de meest interessante uitkomsten waren. Dat zijn er meerdere, maar vond zelf de tevredenheidsfactor (86%) er uitspringen. Dat is een hoog percentage. Tuurlijk, die mensen hebben ervoor gekozen, dus zullen ze wel tevreden zijn. Toch ligt dat niet perse voor de hand, zeker niet gezien de genoemde nadelen (actieradius, moeten laden, accudegradatie, laadpalen, etc.).

Ik deel je conclusie niet dat ICE-rijders bewust als onwetend afgeschilderd worden. Sterker nog: ik vind de percentages juist behoorlijk hoog (en overwegend positief jegens EV's). Logisch dat die van EV-rijders nog hoger zijn. Op dat vlak zie je grootste contrasten tussen het rijgemak - en dat is nu juist iets dat je in de praktijk moet ervaren (blijkbaar is dat positiever dan wat de verwachting is).
Je moet niet vergeten dat een hele belangrijke factor voor het rijden van een EV is of mensen het zich financieel kunnen permitteren of niet. Je hebt immers een redelijk riante leaseregeling of redelijk wat spaarcentjes nodig voordat je ermee kunt rijden.
Voor een nieuwe auto? Ja. Maar dat geldt voor alle nieuwe auto's natuurlijk. Maar ja, EV's zijn op dit moment nog duurder.

Ik wil niet beweren dat EV's voor iedereen financieel haalbaar zijn, want dat is niet zo. Maar er komen ook steeds meer tweedehandsmodellen. Denk aan een Nissan Leaf of een Renault Fluence of Zoe uit +-2011 of een Tesla uit 2013. Als je goed zoekt vind je al EV's vanaf circa € 7000 (al dan niet in Duitsland of Frankrijk),

[Reactie gewijzigd op maandag 16 april 2018 14:37]


Door Tweakers user onok, maandag 16 april 2018 14:44

Dat komt toch ook uit het onderzoek? De aanschafprijs wordt als belangrijkste reden genoemd waardoor mensen nog niet elektrisch rijden. Geld voor mezelf ook. Ik wil heel graag over, maar ik mis nog elektrische auto's voor 10k.

Door Tweakers user Yero, maandag 16 april 2018 14:47

Jeroenneman schreef op maandag 16 april 2018 @ 14:23:
[..]Mijn grootste zorgen zijn de range, de kosten en de laadpaal die niet voor de deur kan.
Als je geen laadpaal bij huis kunt plaatsen is dat inderdaad een nadeel. Je bent dan afhankelijk van laadpalen in de buurt (al kun je wel een verzoek daarvoor indienen bij de gemeente). De kosten van een EV zijn, los van de aanschaf, juist lager, dus daar zou ik me geen zorgen over maken.
Als je natuurlijk al een EV rijdt, dan heb je al die punten al aangepast. Maar zelfs een redelijke normale eGolf redt maar 300km op een volle accu. Dat betekent iedere dag aan de lader voor mij. Dan moet ik net geluk hebben dat een klant een laadpaal heeft staan, en dan komen de kosten voor een eigen laadpaal in de straat er nog bij.
Als je 300km per dag rijdt, dan is elektrisch rijden op dit moment inderdaad nog een uitdaging. Je bent dan gebaat bij een model met een grote accu en het aantal modellen is beperkt. Toch zijn er wel een heleboel nieuwe EV's op komst die 400 tot 500km gaan halen (Hyundai Kona, Audi e-tron, Jaguari I-Pace, Tesla Model 3/S/X).

Een laadpaal is trouwens niet zo duur. Die van mij was € 520 (installatie +-€ 600 - ik was te lui om het zelf te doen, maar dat kan ook). Een laadpaal in de straat wordt uitbesteed door de gemeente. Die kost jou dus niets, los van een tarief per kWh (via een third party leverancier).

[Reactie gewijzigd op maandag 16 april 2018 14:52]


Door Tweakers user Yero, maandag 16 april 2018 15:08

onok schreef op maandag 16 april 2018 @ 14:44:
Dat komt toch ook uit het onderzoek? De aanschafprijs wordt als belangrijkste reden genoemd waardoor mensen nog niet elektrisch rijden. Geld voor mezelf ook. Ik wil heel graag over, maar ik mis nog elektrische auto's voor 10k.
Klopt helemaal. Dat is een kwestie van tijd. Er zijn pas sinds +-2011 elektrische auto's op de markt, dus het aanbod is nog beperkt. Tweedehands is natuurlijk een optie (en dan zeker onder de 10k te vinden, maar dan eerste generatie), maar het gaat op dit moment wel hard met de aankondigingen van nieuwe modellen.

Door Tweakers user Hachy, maandag 16 april 2018 15:58

Het overstappen van fossiel naar EV vergt 2 voorwaarden waar de mens niet goed in is:

1) Inleveren op actieradius / stapje terug doen / veranderen
2) Veranderen van mentaliteit

Cognitieve dissonantie zorgt er vervolgens voor dat als je nu fossiel rijdt je je met name focust op de nadelen van EV ten opzichte van de vele voordelen die EV rijden je bied.

Ik weet zeker dat in 80/90% van de NL usecases alle moderne EV's aan je eisen kunnen voldoen waarbij de TCO uiteindelijk een stuk lager ligt. (€60 onderhoud per jaar, unlimited 'tanken' voor €30 per maand, geen MRB en geen BPM)

Alle vrienden/kennissen die een proefritje in mijn EV maakten zijn unaniem enthousiast en overwegen nu allemaal de overstap. Ervaren is geloven.

Door Tweakers user matthewk, dinsdag 17 april 2018 09:34

Hoewel ik voor de rest van mijn leven benzine wil rijden (liefst zo'n dikke V6), vind ik dat we voor woon/werk verplaatsingen eigenlijk helemaal afhankelijk moeten worden van het OV. Het moet zo hyperefficient zijn, dat we niet meer met zijn allen in de file WILLEN staan. Ik denk echter dat elektrisch rijden geen oplossing is maar een tussenstop voor het fileprobleem (het economisch aantrekkelijke problem om op te lossen, co2 is namelijk economisch niet aantrekkelijk genoeg als problem). De techniek die hieruit gaat komen, kan een kickstart zijn voor schoon en efficient transport in en rondom de steden. Dat mensen er zo positief over zijn in dit onderzoek, komt op mij eerder over als een "wij van wc eend" verhaal.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 17 april 2018 09:37]


Door Tweakers user Gamebuster, dinsdag 17 april 2018 10:16

Jeroenneman schreef op maandag 16 april 2018 @ 14:23:
Als je natuurlijk al een EV rijdt, dan heb je al die punten al aangepast. Maar zelfs een redelijke normale eGolf redt maar 300km op een volle accu.
Goede grap! De E-Golf redt absoluut geen 300km op een volle accu. In prakijk haal je net aan 200km als je je uiterste best doet om zuinig te rijden. Ik citeer:

"met afwisselende snelheden tussen de 90 en de 110 (grootste gedeelte 100) kom ik op de volgende uitslag: 189 km, 2:13 gereden met een gemiddelde snelheid van 85km/u en een verbruik van 16,4 kWh/100 km. Dat is 0,2 onder het praktijkgemiddelde dat volkswagen opgeeft, maar gek genoeg heb ik daarmee de genoemde 200km niet gehaald (had nog 4 km actieradius)."

https://www.autoweek.nl/a...1/volkswagen-e-golf-2017/

Dat is gewoon niet acceptabel. Financieen zijn het probleem niet per se - ik kan 'm zakelijk rijden. Voor mij zou een E-auto pas nuttig zijn als ik 400km normaal (~130km/u) kan rijden zonder te laden met de verwarming aan in de winter.

Daartegen vind ik elektrische auto's super tof. Ze rijden heerlijk, lekker thuis laden, etc. Ik heb meerdere keren in elektrische auto's gereden van vrienden/collega's en heb zelf een plugin-hybrid.

Ik wacht gewoon tot elektrische auto's een praktijkbereik van tenminste 300km hebben, liefst 400km. Alleen de Tesla ~90 voldoet daar aan, maar die is me wel wat te duur. Tegen de tijd dat elektrische auto's zover zijn is de 4% bijtelling weg... tja...

Door Tweakers user JKen, dinsdag 17 april 2018 14:19

Ik zal graag willen, maar ik mis de trekhaak |:(

Door Tweakers user Chaosstorm, dinsdag 17 april 2018 20:54

Gamebuster schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 10:16:
[...]

Goede grap! De E-Golf redt absoluut geen 300km op een volle accu. In prakijk haal je net aan 200km als je je uiterste best doet om zuinig te rijden. Ik citeer:

"met afwisselende snelheden tussen de 90 en de 110 (grootste gedeelte 100) kom ik op de volgende uitslag: 189 km, 2:13 gereden met een gemiddelde snelheid van 85km/u en een verbruik van 16,4 kWh/100 km. Dat is 0,2 onder het praktijkgemiddelde dat volkswagen opgeeft, maar gek genoeg heb ik daarmee de genoemde 200km niet gehaald (had nog 4 km actieradius)."

https://www.autoweek.nl/a...1/volkswagen-e-golf-2017/

Dat is gewoon niet acceptabel. Financieen zijn het probleem niet per se - ik kan 'm zakelijk rijden. Voor mij zou een E-auto pas nuttig zijn als ik 400km normaal (~130km/u) kan rijden zonder te laden met de verwarming aan in de winter.

Daartegen vind ik elektrische auto's super tof. Ze rijden heerlijk, lekker thuis laden, etc. Ik heb meerdere keren in elektrische auto's gereden van vrienden/collega's en heb zelf een plugin-hybrid.

Ik wacht gewoon tot elektrische auto's een praktijkbereik van tenminste 300km hebben, liefst 400km. Alleen de Tesla ~90 voldoet daar aan, maar die is me wel wat te duur. Tegen de tijd dat elektrische auto's zover zijn is de 4% bijtelling weg... tja...
Ik ben het volledig met je eens, de range is gewoon erg slecht van elektrische auto's. Ik heb nu een corsa waar ik om de 10 dagen mee moet tanken. Met een elektrische auto zou ik om de dag aan de lader moeten en in de winter hopen dat ik retour kom.

Door Tweakers user Sissors, dinsdag 17 april 2018 21:04

Hachy schreef op maandag 16 april 2018 @ 15:58:
Het overstappen van fossiel naar EV vergt 2 voorwaarden waar de mens niet goed in is:

1) Inleveren op actieradius / stapje terug doen / veranderen
2) Veranderen van mentaliteit

Cognitieve dissonantie zorgt er vervolgens voor dat als je nu fossiel rijdt je je met name focust op de nadelen van EV ten opzichte van de vele voordelen die EV rijden je bied.

Ik weet zeker dat in 80/90% van de NL usecases alle moderne EV's aan je eisen kunnen voldoen waarbij de TCO uiteindelijk een stuk lager ligt. (€60 onderhoud per jaar, unlimited 'tanken' voor €30 per maand, geen MRB en geen BPM)

Alle vrienden/kennissen die een proefritje in mijn EV maakten zijn unaniem enthousiast en overwegen nu allemaal de overstap. Ervaren is geloven.
Het ligt eraan wat die eisen zijn. Ik sta echt niet negatief tov EVs, een elektro motor is gewoon beter dan een verbrandingsmotor, maar de accu is nu nog beperkt. En als je eisen dan zijn dan je met 90km/u achter een vrachtwagen rijdt (recent in het EV topic op GoT gelezen), dan heb je een stuk meer range dan als je 130 wil rijden waar dat mag. Dan kan je zeggen dat 130 rijden tov 120 nauwelijks tijd oplevert en wel veel kost, en dat is zeker zo, maar het is toch geen pluspunt dat je dat moet doen voor je range. En in het topic kom ik ook weleens tegen dat het maar net goed is gegaan.

Dat mensen blij zijn met hun EV mag ook wel, je betaald zo'n 40k ervoor, dan mag ik hopen dat hij aan je eisen voldoet. Als ik 40k voor een auto betaal moet hij dan ook niet in 80% van mijn ritjes voldoen, maar in 100%. Ik durf ook te wedden dat de TCO van mijn occasion Auris hybrid veel lager is dan als ik een nieuwe EV had moeten kopen (of voor 20k eentje met misschien 100km range als occasion, want die generatie doet niet veel meer). Niet iedereen kan op kosten van de baas of de belastingbetaler goedkoop een EV krijgen (die laatste zijn alle ondernemers die 20 aftrekregelingen stapelen. Niks tegen promoten van EVs, maar mogen particulieren ook mee doen?).

Ik geloof ook wel dat elektrisch beter rijdt dan ICE, immers een elektromotor is gewoon geschikter. Tegelijk zijn veel van de redenaties gewoon krom imo. Niet meer schakelen bijvoorbeeld. Euhm ja, dat noemen we een automaat. En "one-pedal driving", dat kan ik idd niet, maar in principe is dat niks meer dan een software update.

Als laatste, uit nieuwsgierigheid, hoe zit dat nou met motorgeluid? Is dat op de snelweg dominanter tov wind en bandengeluid dan in de bebouwde kom? Bij mijn auto hoor ik het natuurlijk duidelijk bij optrekken. Maar gezien ik hybride heb kan ik tot een 60km/u schakelen tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor, en op die snelheden hoor ik echt geen significant verschil zolang ik constant rij.

Door Tweakers user Yero, dinsdag 17 april 2018 22:07

Wat betreft de EV-ervaringen in het GoT topic: tuurlijk zitten er spannende verhalen bij (net wel/niet gehaald), maar voor normale ritten hoef je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Je leert vrij snel wat wel en niet kan en je kunt dan ook prima een inschatting maken of je je bestemming wel of niet gaat halen (actueel verbruik vs resterende km). Dat sommigen een sport maken van hypermilen is wat anders. }>

Als je wilt kun je prima 130km/u rijden, maar het is gewoon minder efficiënt en dat merk je (en dat motiveert dus om een beetje economisch te gaan rijden).
Sissors schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 21:04:
[...] Niet meer schakelen bijvoorbeeld. Euhm ja, dat noemen we een automaat.
Eh nee. ;) Het is letterlijk niet meer schakelen. Immers, dat hoeft een elektromotor niet. En dat maakt absoluut verschil, los van het verschil tussen handmatig schakelen en een 5- of 6-bak automaat. Zowel bij lage als hoge snelheden. Verschil in geluid, verschil in overgang van de ene naar de andere versnelling (het korte moment dat er even geen power is, al dan niet met een lichte schok). Zeker, een automaat rijdt ook relaxed (tien jaar mee gereden), maar dit is toch anders.
[edit]Je hebt een hybride, dus je weet (op lage snelheden) wat ik bedoel denk ik.
En "one-pedal driving", dat kan ik idd niet, maar in principe is dat niks meer dan een software update.
Als je het niet kent is het ook erg lastig om er over te oordelen. One-pedal drving moet je namelijk echt ervaren. Het is ab-so-luut geen software-update. Het is het doseren van het gaspedaal. Als je deze helemaal los zou laten (wat je in principe niet zomaar doet natuurlijk)
wordt de elektromotor een generator en neem hij energie terug, met als gevolg je afremt. De sterkte verschilt per model, maar in principe is het zo krachtig dat je je rempedaal in veel gevallen niet meer nodig hebt. De eerste keer voelt dat gek (en wellicht niet prettig), maar het is echt een andere rijbeleving. En niet onbelangrijk, het levert energie op (vandaar dat stadsritten zuiniger rijden dan de snelweg).
Als laatste, uit nieuwsgierigheid, hoe zit dat nou met motorgeluid? Is dat op de snelweg dominanter tov wind en bandengeluid dan in de bebouwde kom?
Binnen de bebouwde kom hoor je de banden inderdaad vrijwel niet, net als bij een hybride, en rijdt het gewoon bijzonder stil. Op de snelweg is het ook een stuk stiller, maar als je geen radio/muziek op hebt staan trekt al het andere geluid de aandacht, zoals kleine oneffenheden op de weg of de wind.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 17 april 2018 22:11]


Door Tweakers user Sissors, woensdag 18 april 2018 07:59

Zeker, een automaat rijdt ook relaxed (tien jaar mee gereden), maar dit is toch anders.
[edit]Je hebt een hybride, dus je weet (op lage snelheden) wat ik bedoel denk ik.
Hybride (Toyota's) hebben ook een CVT erin zitten, dus je hebt ook geen schakelen in de achtergrond, levert continue vermogen. Mijn oude automaat schakelde wel op de achtergrond, maar in de praktijk trok die ook gewoon fatsoenlijk gelijkmatig op, ondanks dat het een nu 16 jaar oude model was.

Wat betreft one-pedal driving: Waarom zou dat meer dan een software update voor mij zijn? Ik heb een hybride, die kan ook gewoon veel harder op de elektromotor afremmen als dat hij nu doet als je het gaspedaal loslaat. Elke auto die elektronisch de remmen kan bedienen kan ook die erbij gaan toevoegen als je gaspedaal loslaat. En ik geloof direct dat voor normale situaties dat voldoet, ik heb toch nog graag een rempedaal voor een noodstop ;). Tenzij hij een noodstop maakt als je het gaspedaal loslaat, wat me niet handig lijkt.
Binnen de bebouwde kom hoor je de banden inderdaad vrijwel niet, net als bij een hybride, en rijdt het gewoon bijzonder stil.
Maar voor de duidelijkheid: Binnen de bebouwde kom als ik gewoon constant rij (dus niet bij het optrekken bij een stoplicht) hoor ik niet tot nauwelijks verschil tussen elektrisch rijden en met de verbrandingsmotor. Aandeel van de motor bij het totale geluid is verwaarloosbaar. Op de snelweg kan ik niet echt oordelen, motorgeluid neemt uiteraard flink toe, maar ook de andere geluiden. Maar gezien ik dan niet elektrisch kan rijden kan ik het niet zelf vergelijken :).


Voor de duidelijkheid: Ik ben er redelijk van overtuigd dat mijn volgende auto full electric zal zijn. En echt geen discussie mogelijk dat een elektromotor gewoon superieur is aan een verbrandingsmotor. En ik heb meerdere mensen al aangeraden op zijn minst een elektrische te overwegen (degene die nog een auto ernaast hebben en zo'n 50km van hun werk af wonen). Maar voor de gemiddelde particulier zie ik toch ook nog behoorlijke obstakels. Ik denk dat je ook al snel beter af om nog een aantal jaar te wachten, wanneer de huidige generatie uit de lease komt en je die kan kopen als occasion voor een redelijke prijs.

[Reactie gewijzigd op woensdag 18 april 2018 08:00]


Door Tweakers user Yero, woensdag 18 april 2018 09:16

Sissors schreef op woensdag 18 april 2018 @ 07:59:
[...]

Hybride (Toyota's) hebben ook een CVT erin zitten, dus je hebt ook geen schakelen in de achtergrond, levert continue vermogen. Mijn oude automaat schakelde wel op de achtergrond, maar in de praktijk trok die ook gewoon fatsoenlijk gelijkmatig op, ondanks dat het een nu 16 jaar oude model was.
Fair point, vergeleken met een CVT is het verschil nog een stuk kleiner. Ik heb zelf ook een Prius (E-CVT), waarvoor hetzelfde geldt. Ik echter me dan alleen wel dood als ik de snelweg op rij en de motor in het begin enorme toeren maakt.
Voor de duidelijkheid: Ik ben er redelijk van overtuigd dat mijn volgende auto full electric zal zijn. En echt geen discussie mogelijk dat een elektromotor gewoon superieur is aan een verbrandingsmotor. En ik heb meerdere mensen al aangeraden op zijn minst een elektrische te overwegen (degene die nog een auto ernaast hebben en zo'n 50km van hun werk af wonen). Maar voor de gemiddelde particulier zie ik toch ook nog behoorlijke obstakels. Ik denk dat je ook al snel beter af om nog een aantal jaar te wachten, wanneer de huidige generatie uit de lease komt en je die kan kopen als occasion voor een redelijke prijs.
Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak omtrent duurzaamheid (energie, CO2-doelen, zonnepanelen/saldering en ik hoop ook een stimulans voor elektrisch rijden). Je hebt gelijk dat de voordelen voor particulieren nu nog wat magertjes zijn (los van BPM/wegenbelasting/lange termijn TCO). In veel andere landen is er een aankoopsubsidie en dat zou EV's op korte termijn een stuk interessanter maken.

Door Tweakers user mddd, woensdag 18 april 2018 10:57

Chaosstorm schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 20:54:
Ik ben het volledig met je eens, de range is gewoon erg slecht van elektrische auto's. Ik heb nu een corsa waar ik om de 10 dagen mee moet tanken. Met een elektrische auto zou ik om de dag aan de lader moeten en in de winter hopen dat ik retour kom.
Voor wat betreft het laden: je moet laden en tanken niet met elkaar vergelijken. Het is gewoon heel wat anders. Ik laad elke dag maar toch ben ik er niet meer tijd aan kwijt dan toen ik moest tanken. Ik parkeer in mijn straat en plug in, of ik parkeer op mijn werk en plug in. Kost maximaal 1 minuut per dag. Hiervoor moest ik elke week tanken maar daarvoor moet je dus van de weg af, tanken, wachten om te betalen.. dat kost je ook tijd.

De range is wat anders. Hoewel ik denk dat dat van je gebruikssituatie afhangt, ben ik het zeker met je eens dat voor grotere adoptie de range nog omhoog moet. Maar, als voorbeeld, mijn Zoe rijdt in de winter 110 en in de zomer 150 kilometer. Mijn woon-werk afstand (enkele reis) is 50 kilometer. Dus ik laad elke dag, maar voel me tegelijk niet beperkt door die kleine range.

Door Tweakers user Hachy, donderdag 19 april 2018 10:26

Dat is ook mijn ervaring. Als je thuis kan laden kost het minder tijd dan tanken. Parkeren, kabel inpluggen, klaar. Altijd met een volle 250-300km batterij weer op pad. En in NL heb je op zeer veel eindbestemmingen een laadpuntje op minder dan 10 minuten loopafstand.

Die enkele keer dat je dan een bestemming hebt enkele rit verder dan 150km dan moet je iets meer plannen om in de buurt van je bestemming bij te laden óf bij langer bezoek je 230v kabel meenemen. Dat valt best wel mee.

Door Tweakers user Sakesushi, zondag 22 april 2018 10:44

Ik tank al dagelijks met mijn 2.2TiD dieselbak, dus ik ga mij er maar niet in verdiepen hoevaak ik per dag naast een laadpaal uit mijn neus moet vreten.

Door Tweakers user Yero, maandag 23 april 2018 12:49

Sakesushi schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:44:
Ik tank al dagelijks met mijn 2.2TiD dieselbak, dus ik ga mij er maar niet in verdiepen hoevaak ik per dag naast een laadpaal uit mijn neus moet vreten.
Tja, ik geloof je direct, maar zonder ietwat meer informatie valt er natuurlijk niets zinnigs over te zeggen. Als je meer dan 600km per dag rijdt ontkom je op dit moment niet aan bijladen. Dat verschilt per persoon. Gemiddeld rijdt een Nederland 60km per dag en daarvoor is iedere elektrische auto - zelfs de allergoedkoopste, oudste en simpelste - prima geschikt. Verder zijn er eind dit jaar een stuk of zes, zeven elektrische modellen beschikbaar die 400-500km halen.

Toch is tanken en laden iets anders; afhankelijk van je situatie en reisgedrag hoeft laden je helemaal geen tijd te kosten (b.v. parkeren in een parkeergarage of bij een openbare laadpaal). Minder tijd dus dan tanken je kost. Maar ja, om dat te weten moet je je er misschien iets meer in te verdiepen. ;)

[Reactie gewijzigd op maandag 23 april 2018 12:50]


Door Tweakers user Waterkoker, dinsdag 24 april 2018 14:12

Ik wacht gewoon tot elektrische auto's een praktijkbereik van tenminste 300km hebben, liefst 400km. Alleen de Tesla ~90 voldoet daar aan, maar die is me wel wat te duur. Tegen de tijd dat elektrische auto's zover zijn is de 4% bijtelling weg... tja...
Tegen de tijd dat elektrische (accu) auto's zover zijn verwacht ik al dat er een alternatief is. Zelf hoop/verwacht ik op korte termijn een goeie hybride uitkomt (stroomgenerator + elektromotoren).

Door Tweakers user Tusk, woensdag 9 mei 2018 13:50

45% van de EV rijders vindt de prijs geen bezwaar.
44% van de EV rijders heeft een Tesla

Dat betekent dat bijna de helft van de EV rijders een behoorlijk riant salaris heeft

Stelling: 33% (3/4 van de Tesla bezitters) van de EV rijders ziet het meer als een statussymbool of gadget ipv een bijdrage aan een beter milieu.

Beter voor t milieu (laten we daar even vanuit gaan) is mooi meegenomen uiteraard en doet het goed op feestjes, maar ik denk dat bovenstaande echt wel een kern van waarheid bevat.

[Reactie gewijzigd op woensdag 9 mei 2018 13:53]


Door Tweakers user Yero, woensdag 9 mei 2018 14:08

Tusk schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:50:
45% van de EV rijders vindt de prijs geen bezwaar.
44% van de EV rijders heeft een Tesla

Stelling: Bijna de helft van de EV rijders ziet het meer als een statussymbool of gadget ipv een bijdrage aan een beter milieu.[..]
Los van het onderzoek komt dit trouwens redelijk overeen met de verkoopcijfers; 41% van alle EV's in Nederland is een Tesla (in België is dat zelfs 43%).

Ik denk dat er zeker iets voor te zeggen valt dat een gemiddelde Tesla MX/MS-rijder geen slecht salaris heeft. Via standaard leaseconstructies zit je al snel boven de 1000 euro per maand aan leasekosten. Maar vergeet twee zaken niet:

1) De Model S bestaat al sinds 2013. Er is best een redelijk aanbod van tweedehandsmodellen van vier tot vijf jaar oud, in prima staat. Denk bijvoorbeeld aan oude Taxi's voor € 35.000 ex.BTW (250.000km, accu 95%). Ook die kun je vaak via een private lease-constructie kopen.

2) Relatief het duurst aan leasen is de rente die betaalt. Bij autofabrikanten, waaronder Tesla, zijn er regelmatig acties waarbij je vrijwel geen rente betaalt. Met een aanbetaling van bijvoorbeeld 10.000 euro begint de leaseprijs dan ineens al bij € 600 (vijf jaar, ex.BTW), wat bereikbaar is voor een veel grotere groep mensen met modale inkomens. Een praktisch probleem is vaak dat werkgevers afspraken hebben met een specifiek leasebedrijf, waardoor je als werknemer geen keus hebt. Als ZZP'er ben je natuurlijk helemaal vrij.

Met je stelling ben ik oneens. Je simplificeert alles naar zwart en wit, terwijl er ook veel grijstinten zijn. Op basis van mensen die ik gesproken heb en diverse persoonlijke reacties bij de vragen is het mix van beide: ja, het is al-met-al goedkoper rijden (en dan heb ik het over alle EV's, niet alleen Tesla's), maar andere factoren zoals een betere rij-ervaring en geen uitstoot spelen zeker ook mee.

[edit: typo]

[Reactie gewijzigd op woensdag 9 mei 2018 16:04]


Door Tweakers user Tusk, woensdag 9 mei 2018 16:13

Klopt ik maak het heel zwart wit. Was slechts een aanloop naar mijn stelling. Mijn punt is dat een Tesla rijden voor veel mensen voelt als een Ferrari rijden. Een Ferrari koop je voor een deel vanwege de looks en techniek, maar voor het andere deel wil je er in gezien worden en is het dus een statussymbool.

Persoonlijk zie ik het nut van EV rijden (nog) niet in. Maar stel dat ik de mogelijkheid krijg om een Tesla aan te schaffen, twijfel ik geen seconde! Mooie auto, vol met supercoole gadgets en ook nog bloedsnel! Ik denk dat een grote groep Tesla-rijders ook om die reden Tesla rijdt en dat het 'goed' voor het milieu is, is dan uiteraard mooi meegenomen.

Door Tweakers user reyals, woensdag 9 mei 2018 20:54

Zolang er geen fatsoenlijke tweedehands markt is voor ev, wordt het niks. De accu's gaan een paar jaar mee, vervangen is erg duur en de prijs van een tweedehands auto blijft dan te hoog voor een hoge marktpenetratie.

Een is er iemand die een fatsoenlijke berekening van de milieubelasting kan maken over 15 jaar? Elke benzine auto haalt dat met gemak, zonder grote kosten. Op 15000 km per jaar geteld. Wat is dan over die 15 jaar de milieubelasting van een benzine tov een ev, rekening houdend met de slijtage en vervanging van de accu's?

En wat na die 15 jaar? Gaan ze in Afrika met een ev rijden?

Door Tweakers user Yero, woensdag 9 mei 2018 21:40

Aangezien je hele reactie over de accu gaat...
reyals schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:54:
[..] De accu's gaan een paar jaar mee, vervangen is erg duur en de prijs van een tweedehands auto blijft dan te hoog voor een hoge marktpenetratie. [..]
Kun je uitleggen hoe je erbij komt dat de accu maar 'een paar jaar' meegaan? Heb je dat ergens gelezen of is dat je gut-feeling?

Het is namelijk niet op feiten gebaseerd. De accucellen van een elektrische auto zijn niet te vergelijken met een smartphone of laptop die na vijf jaar op is.

Een EV gebruikt honderden/duizenden accucellen parallel of serieel in packs en heeft een uitgebreid Battery Management System en vaak ook nog Active Thermal Management (lees: passieve en actieve koeling om te voorkomen dat de cellen te heet worden).

Auto/accufabrikanten gebruiken verschillende chemische samenstellingen, dus er uiteraard zie je onderlinge verschillen. Maar 'een paar jaar' is echt zwaar overdreven, zelfs bij LMO-gebaseerde EV's zonder actieve koeling (het is niet zo dat een accu met 80% restcapaciteit ineens niet meer bruikbaar is). In mijn boek is een compleet hoofdstuk gewijd aan accudegradatie. En een ander aan de impact op het milieu.

Lees dit eens:
https://steinbuch.wordpre...battery-degradation-data/
1% degradatie per 50.000km bij deze NCA-type cellen, met dus exact het omgekeerde van wat jij stelt; een EV zal veel langer kunnen meegaan dan een brandstofauto. En dat is nog los van eventuele accu-upgrades/vervanging (de prijs van accupacks is 80% gedaald ten opzichte van vijf jaar terug).

[Reactie gewijzigd op woensdag 9 mei 2018 21:40]


Door Tweakers user PcDealer, vrijdag 11 mei 2018 00:30

Sakesushi schreef op zondag 22 april 2018 @ 10:44:
Ik tank al dagelijks met mijn 2.2TiD dieselbak, [...]
Leg eens uit. 10 l tank?

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.